promos
CRM (Citizen Relationship Management) Müşteri ilişkileri Yönetimi
Kurum,işletme ve kuruluşların müşterileriyle olan tüm etkileşimlerini koordine etmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.

* Bilgi Almak için İrtibat Numarası:

0216 234-37-37

3 Başlıkta Vatandaş CRM

ESNEK YÖNETİM

Vatandaş ilişkileri sistemimiz tüm çözüm süreçlerini esnek olarak tasarlayıp bu süreçlerin yetkiler dahilinde yönetilmesini sağlar.

DETAYLI ANALİZ

Detaylı görüşme ve süreç raporları, süreç durumlarını detaylı olarak analiz edip çözüme ulaştırılan şikayetlerin maximuma çıkarılmasını sağlar.

control panel
PRATİK SÜREÇ İŞLEYİŞİ

Vatandaş bilgilerinin tutulması ve bu bilgilerin kapsamlı olarak analiz edilmesinde, çözüm odaklı ve pratik süreç işleyişi ile verimli çalışılmasını sağlar.

Vatandaş İlişkileri Yönetimi


CRM yazılımları, işletme kuruluşlarının giderek artan pazar rekabeti doğrultusunda mutlu ve sadık müşteriler yaratma,müşteri ihtiyaçlarını önceden belirleme ve doğru hedef kitleye doğru pazarlamayı yapma v.b ihtiyaçlarına çözüm sağlamak amaçlı ortaya çıkmışlardır. Bir iletişim yöntemi olan halkla ilişkileri, toplumsal enerjiden ve sosyal güç merkezlerinden yararlanmada kullanmak gerekir. Sosyal yapıdaki duyguları, düşünceleri bir enerji olarak kamusal projelere kaydırmak yönetimin biricik amacı olmalıdır. Halkla ilişkilerin kurumsallaşması, yerel alanda hizmet yürütmeyle ilgili bilgi toplanması ve dağıtılması önemlidir.Yönetimin halkı bilgilendirmesi, demokratik katılım ve yurttaşlık için zorunludur. Temel varlık sebebi toplumsal sorunlara çözüm bulmak olan kamu yönetimleri, vatandaşla olan ilişkilerinde zaman zaman sorunlar yaşaması, çoğu kez yasal düzenlemelerden ziyade uygulama ve işleyişle ilgili olduğu görülmektedir. Hatta devletin vatandaşa vatandaşın da devlete güven duyması genellikle kamu yönetimin işleyişiyle kendini göstermektedir.

Demomuzu denemek ister misiniz?