promos
CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Bilgisayar Destekli Telefon Anketi
Kurum,işletme ve kuruluşların müşterileriyle olan tüm etkileşimlerini koordine etmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.

* Bilgi Almak için İrtibat Numarası:

0216 234 37 37

CATI yönteminin avantajları

ANLIK İZLEME

Araştırmanın her aşamasını anlık olarak online izleyebilme ve kota takibini en hızlı şekilde yapabilme olanağını sağlamaktadır.

CANLI DİNLEME

Anketörlerin araştırma kapsamında gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerini, canlı veya kayıttan dinleyebilme olanağını sağlamaktadır.

CANLI İZLEME

Görüşmelerin yapıldığı ortamı, canlı olarak izleyebilme olanağını sağlamaktadır.

PRATİK SÜREÇ İŞLEYİŞİ

Araştırma süresince, supervizöre istenildiği zaman müdahale etme olanağını sağlamaktadır.

Bilgisayar Destekli Telefon Anketi


Belirlenmiş hedef kitleye telefonda anket uygulaması yapılırken, eş zamanlı olarak online ya da offline sisteme verilerin girilmesidir. Diğer yüz yüze görüşme uygulamalarına oranla anket süreleri daha kısadır. CATI , hem tüketici hem de kurumsal çalışmalarda sıklıkla kullanılan bir uygulama şeklidir.
Telefon, bilgisayar ve araştırmacılık deneyimini birleştiren, teknolojinin hız kazandırdığı bir veri toplama tekniği olan CATI (Computer Aided Telephone Interview)'de değişik ürün/hizmet kategorilerinde, özel ve periyodik araştırmalar, ağırlıklı olarak ürün/hizmet memnuniyeti, bilinirlik, tutum, davranış ve reklam/promosyon etkinlik araştırmaları yürütülmektedir. MOTUS Saha Araştırma ve Hizmetleri; firmalara, CATI hizmetlerini, yüksek kapasitesi sayesinde hızlı veri toplayarak, teknoloji ve insan kaynağı birikimini de kullanarak, operasyonel esneklik imkanı sağlayarak sunmaktadır. Sahip olunan CATI sistemleri sayesinde yapılan tüm görüşmeler eş zamanlı olarak internete ulaşılabilen herhangi bir yerden online olarak dinlenebilmektedir. Otomatik ses kayıt sistemiyle de tüm görüşmeler kaydedilerek istenilen zamanda tekrar dinlenilmesi sağlanabilmektedir. Genellikle iş ve tüketici anketleri için kullanılan ve en uygun maliyetli araştırma yöntemlerinden biri olan CATI (Bilgisayar destekli araştırma) yöntemi sağladığı teknolojik avantajlar ile birçok kurum tarafından tercih edilmektedir.

Demomuzu denemek ister misiniz?